Nieuws

OPEN CALL Wie ontwerpt de’universele’ permanente expositieruimte voor architectuurcentrum Arcam?

Arcam doet een open call voor architecten, interieurarchitecten, kunstenaars voor de nieuwe permanenten opstelling het eigen gebouw . Het winnende ontwerp wordt daadwerkelijk gerealiseerd in het Amsterdamse centrum voor architectuur . Uitgangspunt van het ontwerp is ‘Architectuur voor Iedereen’. Ook wordt de winnaar uitgenodigd om als ‘Architect in Residence’ aan Arcam te zijn verbonden voor de periode juli t/m december 2023.

Het ontwerp voor toegankelijke vaste tentoonstellingsopstelling voor de galerie van Arcam is op de galerieverdieping. Doel is met het nieuwe ontwerp de fysieke toegankelijkheid van Arcam te verbeteren. Deelname is voorbehouden aan architecten, interieurarchitecten, kunstenaars, tentoonstellingsbouwers en iedereen met een professionele vooropleiding of actieve ontwerppraktijk.

Lees meer over de laatste publicatie van Arcam : ‘Subjectieve Atlas van Amsterdam’ brengt ongeziene en ongehoorde stad in kaart

De selectiecriteria

De deadline voor inzending is 19 juni 2023. Vervolgens worden drie genomineerden geselecteerd, die op 14 juli hun uitgewerkte plannen zullen presenteren aan de beoordelingscommissie. De opening van de nieuwe opstelling is op 1 november 2023 (of zoveel eerder als mogelijk). De beslissing voor het winnende ontwerp wordt gemaakt door het Makersteam, de Architects in Residence en Arcam.

De 3 criteria zijn:

 • – de universelere toegankelijkheid van het vaste tentoonstellingsontwerp
 • – de ontwerpkwaliteit van de voorgestelde ontwerpoplossing
 • – de modulariteit en multifunctionele (her)inzetbaarheid van het voorgestelde tentoonstellingssysteem
 • – de ruimtelijke werking in de Arcam galerie
 • – uitvoerbaarheid binnen budget en tijd
Dag van de Architectuur 2021

Inzendingseisen

Speciale aandacht in het ontwerp moeten gaan naar de diversiteit van lichamen – dus niet: invalide, mindervalide, stoornis, afwijking. Wie het woord ‘beperking’ wil vermijden (wat niet verplicht is, maar wel prijzenswaardig, want we zoeken juist naar de grootst mogelijke gemene deler tussen alle gebruikers van een gebouw), kan ook denken aan ‘de universele mens’ of gewoon ‘iedereen’. Een twee uitgangspunt moet zijn: Universeler ontwerp. Dat impliceert een ontwerphouding die is gericht op gelijkwaardige en vanzelfsprekende toegang voor iedereen, dusdanig dat niemand zich hoeft aan te passen aan het gebouw. Wie is ‘iedereen’ en wat heeft ‘iedereen’ nodig? Daar begint de ontwerpopgave.

Lees hier meer over ‘universele architectuur’ volgens Arcam: Drempelloos ontwerpen gaat niet over drempels

De inzending bestaat uit een korte tekst met een visie op de opgave (circa 400 woorden). De tekst is vrij van jargon en begrijpelijk voor een brede doelgroep; en geïllustreerd met enkele beelden (rechtenvrij of rechten in bezit) die de visie verduidelijken. Bijvoorbeeld door een korte reflectie op wat universele toegankelijkheid in de architectuur in het algemeen zou kunnen zijn, wat dat betekent voor het tentoonstellingsontwerp bij Arcam. Ook mogelijk is een korte reflectie op wat je als Architect in Residence onder de aandacht zou willen brengen op het gebied van universele toegankelijkheid in de architectuur. Verplicht is een korte biografie/portfolio (max. 3 A4, max 10 MB) en een bewijs van inschrijving in Architectenregister, afstudeerdiploma, inschrijving KvK of een ander bewijs van een professionele vooropleiding en/of een actieve ontwerppraktijk.

De drie genomineerden werken het plan verder uit door middel van een mock-up van (een deel van) het plan. Aanvullende toelichting met bijvoorbeeld een beeldverhaal, voelmaquette of audio-elementen worden gewaardeerd. Hiervoor is een budget van 750 euro beschikbaar. Daarnaast is er een maximale vergoeding voor materiële kosten en uren van maximaal 1500 euro. Denk aan een voelmaquette, een mock-up op schaal, een strip, een audiofragment, braille, een filmpje – het kan elke vorm aannemen en heeft als doel je ontwerpvisie te verduidelijken Het plan wordt in een presentatie van 20 minuten voorgelegd aan het Makersteam op 14 juli 2023. Het plan wordt samengevat op een A1-paneel met beeld en tekst. Het paneel en de eventuele mock-up blijven achter bij Arcam en worden onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling bij Arcam. Voor de uiteindelijke uitwerking van het winnende plan is nog eens 2500 euro beschikbaar.

4 reacties op: OPEN CALL Wie ontwerpt de’universele’ permanente expositieruimte voor architectuurcentrum Arcam?

 1. Graag info over programma 

 2. Graag informatie over programma 

  1. Jeroen Junte says:

   Dag Maurice, check de links in het verhaal. Succes!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *