Design Digger Live(stream) #3 – “Corona is testlab voor maatschappelijke transitie”

Design Digger Live(stream) #3 – “Corona is testlab voor maatschappelijke transitie”

De wereld ontwaakt langzaam uit de lockdown. Daarvoor in de plaats komt een anderhalve meter samenleving waarin wonen, werken, communiceren, protesteren en consumeren opnieuw moeten worden gedefinieerd. De 3de editie van DESIGN DIGGER LIVE(STREAM) zoomde in op de rol die ontwerpers spelen in deze urgente transitie.

Still digging