Interview

DEEL 2 Wat vindt AI er zèlf van? “AI mist emotie en originaliteit van menselijke creativiteit. Althans nu nog…”

Elke maand wordt de kunstmatige intelligentie ChatGPT van Open AI ondervraagd over een actueel onderwerp in design. Want door de toenemende mogelijkheden van beeldgeneratoren als Dall-E of tekstprogramma’s als ChatGPT moet ook de ontwerpwereld zich verhouden tot artificiële intelligentie. Dan kun je maar beter weten wat AI ervan vindt? Met deze keer: Hoe creatief kan AI eigenlijk worden?

Om met de deur in huis te vallen: is AI in staat om daadwerkelijk creatief te zijn?

“De vraag of kunstmatige intelligentie (AI) daadwerkelijk creatief kan zijn, is onderwerp van discussie en filosofisch debat. Hoewel AI-systemen zoals ChatGPT (waarmee je nu communiceert) in staat zijn om mensachtige reacties en creatieve inhoud te genereren, is het belangrijk om te begrijpen dat deze creativiteit anders is dan die van menselijke creativiteit.

AI-systemen zoals GPT zijn getraind op grote hoeveelheden tekst en kunnen op basis van die training nieuwe teksten genereren die coherent en contextueel relevant zijn. Ze kunnen originele zinnen en verhalen produceren, maar hun creatieve capaciteit is gebaseerd op het leren van patronen in bestaande gegevens en het repliceren van die patronen in nieuwe creaties.

Prompt aan Dall-E: Genereer een beeld op basis van menselijke creativiteit

Menselijke creativiteit daarentegen is vaak het resultaat van complexe cognitieve processen, emoties, ervaringen en sociale en culturele context. Het omvat het vermogen om originele ideeën, concepten en expressieve vormen te bedenken die niet eenvoudig kunnen worden afgeleid uit bestaande informatie. Hoewel AI-systemen zoals GPT in staat zijn tot “creatieve” prestaties, zoals het genereren van muziek, schilderijen of literatuur, zijn deze creaties nog steeds gebaseerd op patronen die zijn geleerd uit bestaande menselijke creaties. Ze missen vaak de diepgaande betekenis, emotie en originaliteit die mensen associëren met creativiteit.

Dit betekent niet dat AI nooit in staat zal zijn om op een echt creatieve manier te opereren. Onderzoekers werken aan geavanceerdere AI-modellen en algoritmen die in de toekomst mogelijk meer originele en innovatieve creaties kunnen voortbrengen. De vraag naar de aard van creativiteit en de mogelijkheid van AI om dat te bereiken, blijft echter een onderwerp van voortdurende discussie en onderzoek in zowel de wetenschappelijke gemeenschap als de bredere samenleving.

Kijk ook de livestream terug van: Nu online: DesignDigger LIVE 14 – Hoe kunstmatige intelligentie ons creatiever maakt

Wat is eigenlijk de gangbare definitie van creativiteit volgens AI?

“Een gangbare definitie van creativiteit zou kunnen zijn: “Creativiteit is het vermogen om nieuwe en waardevolle ideeën, concepten, associaties of oplossingen te genereren, die origineel, ongebruikelijk en innovatief zijn.” Het omvat het genereren van originele en ongebruikelijke gedachten en het vermogen om bestaande ideeën op nieuwe en innovatieve manieren te combineren. Creativiteit gaat niet alleen over kunst en artistieke expressie, maar kan ook worden toegepast in verschillende domeinen, zoals wetenschap, technologie, zaken, onderwijs en dagelijkse problemen. Het is belangrijk op te merken dat er verschillende perspectieven en benaderingen zijn als het gaat om de definitie van creativiteit, en dat de interpretatie ervan kan variëren afhankelijk van het vakgebied of de context waarin het wordt besproken.”

Oké, meer specifiek dan: wat is de gangbare definitie van creativiteit in de context van design?

Creativiteit in design omvat vaak het combineren van verschillende elementen, zoals esthetiek, functionaliteit, bruikbaarheid en technische haalbaarheid, om unieke en doordachte ontwerpen te creëren. Het vereist een diepgaand begrip van de behoeften en verwachtingen van de doelgroep, evenals een grondige kennis van de relevante principes, materialen en technieken. Het doel is om nieuwe en innovatieve ontwerpen te genereren die een positieve impact hebben op de gebruikers, klanten of de maatschappij als geheel.

Een creatieve ontwerper kan originele ideeën bedenken, verschillende invalshoeken verkennen, conventionele grenzen overschrijden en innovatieve oplossingen vinden voor complexe problemen. Creativiteit in design is niet beperkt tot een specifieke discipline of medium, het kan worden toegepast in verschillende gebieden, zoals grafisch ontwerp, industrieel ontwerp, modeontwerp, architectuur, interieurontwerp en nog veel meer.

Kortom, creativiteit in design gaat om het bedenken van unieke, waardevolle en vernieuwende ontwerpen die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de gebruikers, en die bijdragen aan een betere en meer inspirerende omgeving.

Prompt aan Dall-E: Creëer een meubel dat door een 3D-printer kan worden vervaardigd

Aha, bij een creatief ontwerp moet de gebruiker centraal staan. Kun je daar een voorbeeld van geven?

Natuurlijk! Een voorbeeld van een creatief ontwerp waarbij de gebruiker centraal staat, is een interactieve mobiele applicatie voor het bestellen van voedsel. Stel je voor dat je een app ontwerpt waarmee gebruikers gemakkelijk maaltijden kunnen bestellen bij verschillende restaurants in hun omgeving. In dit ontwerp staat de gebruiker centraal door verschillende aspecten:

  • Gebruiksvriendelijkheid: De app is ontworpen met een intuïtieve gebruikersinterface en een eenvoudig navigatiesysteem. Het moet voor gebruikers gemakkelijk zijn om door de verschillende opties te bladeren, gerechten te zoeken en hun bestellingen te plaatsen.
  • Personalisatie: De app biedt gebruikers de mogelijkheid om hun voorkeuren op te slaan, zoals dieetbeperkingen, favoriete gerechten en favoriete restaurants. Op basis van deze informatie kan de app gepersonaliseerde aanbevelingen doen en relevante opties tonen, zodat gebruikers sneller vinden wat ze willen.
  • Gemak en snelheid: Het ontwerp richt zich op het minimaliseren van het aantal stappen dat gebruikers moeten doorlopen om een bestelling te plaatsen. Dit omvat het aanbieden van snelle laadtijden, het vereenvoudigen van het bestelproces en het gebruik van geolocatie om gebruikersrestaurants in hun directe omgeving te tonen.
  • Feedback en beoordelingen: De app integreert een feedbacksysteem waar gebruikers hun ervaringen kunnen delen en beoordelingen kunnen geven over de restaurants en gerechten die ze hebben besteld. Dit helpt andere gebruikers bij het maken van geïnformeerde keuzes en stimuleert restaurants om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren.
  • Toegankelijkheid: Het ontwerp houdt rekening met verschillende gebruikersbehoeften, zoals ondersteuning voor verschillende talen, aanpasbare tekstgroottes en functies voor gebruikers met visuele of auditieve beperkingen.

Door de gebruiker centraal te stellen in het ontwerp, creëer je een app die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen. Het resultaat is een positieve gebruikerservaring die mensen aanmoedigt om de app regelmatig te gebruiken en aan anderen aan te bevelen.

Prompt aan Dall-E: Genereer een interactieve mobiele applicatie voor het bestellen van voedsel

Is AI op dit moment in staat om deze behoeften van de gebruiker zelfstandig om te zetten in een origineel, functioneel en maakbaar ontwerp?

Het vermogen van AI om een origineel, functioneel en maakbaar ontwerp te produceren is nog beperkt. Maar AI kan zeker helpen bij het omzetten van de behoeften van een gebruiker in een ontwerp, maar er zijn enkele nuances om rekening mee te houden. AI is in staat om complexe patronen en trends te identificeren op basis van grote hoeveelheden gegevens. Het kan deze patronen gebruiken om suggesties te doen en ontwerpen te genereren die aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Het vermogen van AI om een ontwerp te maken dat origineel, functioneel en maakbaar is, hangt af van verschillende factoren:

Creativiteit: AI kan helpen bij het genereren van ontwerpen, maar het is belangrijk om te onthouden dat creativiteit vaak wordt gezien als een unieke menselijke eigenschap. Terwijl AI in staat kan zijn om variaties van bestaande ontwerpen te creëren, kan het moeilijk zijn voor AI om volledig originele en vernieuwende ontwerpen te bedenken.

Functioneel ontwerp: AI kan gebruikmaken van algoritmen en machine learning-technieken om te leren van bestaande functionele ontwerpen en gebruikersfeedback. Hierdoor kan het suggesties doen voor ontwerpen die voldoen aan de specifieke behoeften van gebruikers. Het is echter belangrijk om de output van AI-kunstmatige intelligentie te verifiëren en te verfijnen door middel van menselijke expertise en evaluatie om ervoor te zorgen dat het ontwerp inderdaad functioneel is.

Maakbaarheid: Bij het omzetten van een ontwerp in een fysiek product zijn er vaak technische beperkingen en vereisten waarmee rekening moet worden gehouden, zoals productiemethoden, materialen en kosten. Hoewel AI kan helpen bij het genereren van ontwerpen, moet het nog steeds worden beoordeeld en aangepast door menselijke ingenieurs en ontwerpers om ervoor te zorgen dat het ontwerp maakbaar is binnen de bestaande beperkingen.

De creatieve mogelijkheden van AI zijn dus nog beperkt. Dat zal in de toekomst veranderen?

Ja, het is mogelijk dat in de toekomst AI de behoeften van een gebruiker kan omzetten in een origineel, functioneel en maakbaar ontwerp. Naarmate AI verder evolueert en geavanceerder wordt, kunnen we verwachten dat het vermogen om complexe ontwerpproblemen op te lossen en unieke oplossingen te creëren, verbetert. Met behulp van machine learning en andere AI-technieken kan AI patronen en trends herkennen in grote datasets van ontwerpen, gebruikersfeedback en andere relevante informatie. Dit kan leiden tot het genereren van ontwerpen die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van gebruikers. Bovendien kan AI worden gekoppeld aan andere opkomende technologieën, zoals 3D-printen en robotica, waardoor het mogelijk wordt om ontwerpen direct te realiseren. Dit opent de deur naar het snel prototypen en vervaardigen van aangepaste ontwerpen op basis van gebruikersbehoeften.

Hoewel AI een veelbelovende rol speelt in het ontwerpproces, is het belangrijk op te merken dat menselijke input en creativiteit nog steeds van cruciaal belang zijn. AI kan worden gezien als een hulpmiddel om ontwerpers te ondersteunen en hun productiviteit te verhogen, maar het zal waarschijnlijk niet de volledige rol van menselijke ontwerpers overnemen. De menselijke esthetiek, intuïtie en contextueel begrip blijven waardevolle aspecten van het ontwerpproces.

Tot slot, op welke manier kan AI onze menselijke creativiteit bevorderen?

Het is belangrijk op te merken dat AI op zichzelf geen creativiteit bezit, maar het kan wel een waardevol hulpmiddel zijn dat de menselijke creativiteit ondersteunt en stimuleert. Het kan nieuwe mogelijkheden en perspectieven bieden die de creatieve output van individuen en gemeenschappen kunnen vergroten. AI kan op verschillende manieren de menselijke creativiteit bevorderen:

  • Inspiratie en ideeën genereren: AI kan dienen als een bron van inspiratie door het genereren van nieuwe ideeën, concepten en ontwerpen. Door enorme hoeveelheden gegevens en informatie te analyseren, kan AI verbanden leggen en patronen herkennen die mensen mogelijk over het hoofd zien. Dit kan creatieve denkprocessen stimuleren en nieuwe perspectieven bieden.
  • Assistentie bij creatieve taken: AI kan fungeren als een hulpmiddel bij het uitvoeren van creatieve taken. Bijvoorbeeld, bij het componeren van muziek kan AI algoritmen gebruiken om melodieën en harmonieën te genereren op basis van de voorkeuren van een menselijke componist. Dit stelt de componist in staat om sneller te werken en nieuwe ideeën te verkennen met behulp van de gegenereerde muzikale suggesties.
  • Versterking van vaardigheden: AI kan creatieve vaardigheden van mensen versterken door middel van training en feedback. Bijvoorbeeld, een AI-systeem kan worden getraind om kunstwerken te analyseren en feedback te geven aan een kunstenaar over compositie, kleurgebruik of andere aspecten. Dit stelt de kunstenaar in staat om zijn of haar vaardigheden te verbeteren en nieuwe technieken te ontdekken.
Prompt aan Dall-E: Maak een beeldanalyse van het kleurgebruik in het oeuvre van Vincent van Gogh
  • Automatisering van repetitieve taken: Door repetitieve taken over te nemen, zoals het sorteren of analyseren van gegevens, kan AI creatieve professionals bevrijden van tijdrovende klussen en hen in staat stellen zich te concentreren op het creatieve proces. Dit stelt mensen in staat om meer tijd en energie te besteden aan het genereren van nieuwe ideeën en het verkennen van innovatieve concepten.
  • Collaboratieve creatie: AI kan dienen als een samenwerkingspartner voor menselijke creatie. Bijvoorbeeld, in het veld van kunstmatige intelligentie en kunst kunnen mensen en AI samenwerken om unieke kunstwerken te creëren. De menselijke kunstenaar kan de creatieve visie en emotionele expressie bieden, terwijl AI kan helpen bij het verkennen van nieuwe technieken en mogelijkheden op basis van de verstrekte input.

Wat vindt DesignDigger hier dan weer van?

Opvallend is dat AI – in dit geval Chat GPT4 – zijn creatieve beperkingen redelijk goed in kaart heeft. Het is zeker op dit moment nog niet in staat tot zinvolle creativiteit. Of zoals het zelf zegt: De creatieve capaciteit [van AI…] is gebaseerd op het leren van patronen in bestaande gegevens en het repliceren van die patronen in nieuwe creaties. Oftewel:  “creatieve” prestaties als het genereren van muziek, schilderijen of literatuur, door AI missen vaak de diepgaande betekenis, emotie en originaliteit die mensen associëren met creativiteit. Maar helemaal wegcijferen doet – of kán – een AI zich niet. Het is immers een waardevol instrument voor mensen om de eigen creativiteit te bevorderen. Terwijl AI zich veelal hult in algemeen taalgebruik, is het daarover zelfs heel expliciet: voor zinvolle en creatieve ontwerpen blijft de menselijke input van cruciaal belang. Als het aan AI ligt, blijft de mens heer en meester over het creatieve proces. In elk geval totdat AI van gedachten verandert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *