Nieuws

Guus Beumer vertrekt mei 2021 als directeur van Het Nieuwe Instituut

Artistiek directeur Guus Beumer (1955) vertrekt op 1 mei als directeur van Het Nieuwe Instituut (HNI). Tot die tijd zal hij actief verbonden blijven aan HNI en worden betrokken bij de overdracht van zijn werkzaamheden aan zijn opvolger, waarnaar thans wordt gezocht. Deze werving zal via een openbare vacature plaatsvinden. Beumer, die tevens de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt, zal zich in de nabije toekomst richten op nieuwe initiatieven op de terreinen van erfgoed en ecologie.

Het vertrek van Beumer valt samen met een versterking van de rol van HNI als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken. Het Nieuwe Instituut vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers houdbaar, bruikbaar en zichtbaar het beleid, gericht op innovatie, nog meer zichtbaar gestalte te geven. 

“Dankzij de inzet van de gehele organisatie en alle stakeholders, mag Het Nieuwe Instituut weer een nieuwe gedaante aannemen. Super interessant om te blijven volgen hoe actuele vraagstukken als een hybride wijze van programmeren op basis van een inmiddels verweven fysieke en digitale wereld verder gestalte gaan krijgen!”, aldus Beumer in een eerste reactie.

Beumer kreeg in 2012 van het Ministerie van OCW de opdracht om van de toenmalige sectorinstituten NAi, Premsela en Virtueel Platform een landelijke ondersteunende instelling voor de gehele ontwerpsector te maken inclusief het beheer van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. De disciplines Architectuur, Design en Digitale Cultuur zijn vervolgens onder leiding van Beumer allereerst vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd.

Het Tijdelijk Modemuseum in HNI

Als een groot verdienste van Beumer wordt gezien hoe hij een multi-disciplinair instituut uit de grond heeft gestampt. Al verliep zijn termijn niet rimpelloos. Zo lag hij in 2015 onder vuur in NRC Handelsblad vanwege belangenverstrengeling. Zo had hij het architectenbureau van zijn levenspartner Herman Verkerk een opdracht hebben gegeven voor de realisatie van de tentoonstelling Het Tijdelijk Modemuseum in HNI. Meer recentelijk opende Architectenweb de aanval op Beumer met een serie publicaties door architect Kees van der Hoeven. Zo zou HNI sjoemelen met bezoekersaantallen en zouden vriendendienst en nepotisme er nog steeds schering en inslag zijn. Ook zou HNI met name op gebied van de presentatie van architectuur een onvoldoende scoren.

Guus Beumer studeerde in 1985 af in andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werkte hij in de modesector: in de jaren negentig was Beumer artdirector van de modemerken Orson + Bodil en SO van Alexander van der Slobbe. In 2005 werd Beumer directeur van Marres, een cultureel centrum in Maastricht. In 2011 was hij curator van het Nederlandse paviljoen op de kunstbiënnale van Venetië.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *